Zehra Çobanlı

Özgeçmiş ve Sergiler Tüm Eserleri > Basından Haberler Beyaz Dönem

CV and Exhibitions All works > Press News White Era

Beyaz Dönem Eserleri

White Era Works

Annemin beyaz dönem eserleri benim de yeni karşılaştığım işler, son dönem çalışmaları diyebiliriz, genelde var olan doğal nesnelerin tekrar yorumları ve annemin çok eski formlarını birleştiriyor. Ayrıca işlerin kimilerinde eskiden sadece tekstil/kumaş üzerine bulunan işlemelerin seramik üzerinde kullanıldığı gözüküyor, bunu da varolan zengin Türk sanatına yeni bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Yine birkaç düzenleme var.. Ek olarak, çini işlemeri de mevcut, bunlar da bir nevi mavi dönem ile bu dönemi birbirine bağlayan bir köprü vazifesi görüyor.

My mother's white era works.. I am not very familiar with them as they are quite new, to say they are usualy formed by mending together her very-old forms and re-interpratation of the already existing natural forms. Also we see that she uses traditional Turkish patterns that are widely used on textile, which I understand as a new interpretation on the already existing rich Turkish art. We can also see some installations in this era. In addition, we can also see the cini paintings as a bridge between Blue era and the white era.

İlgili resimlerin tüm hakları saklıdır, sanatçının izni olmadan kopyalanamaz veya değiştirilemez. 5PX/57 All rights reserved, without the permission of the author, the works are not to be altered or copied.

dönemlere göre eserleri | geziler ve fotoğrafları | kadına dair | özgeçmiş, sergiler ve basından haberler
art works by eras | travels and photos | about women | cv, exhibitions and press news

 

home pageana sayfa